torsdag 4 november 2010

An appointment with a celebrating family

Ja, förra helgen firade vi inget speciellt annat än att vi umgicks och det är ju ett bra skäl tycker jag.Vi bilade upp till Stockholm, jag, voffsarna och Darlingen . Resan gick fint, Juno var inte rädd i bilen utan sov större delen av vägen. Nu måste man ju stanna flera gånger och rasta dom men jag hade gått värsta långa promenaden på morgonen, bra att ha det gjort. sedan myste vi med Fanny och Nils och hans mamma Anna, vi åt hemmagjorda tapas och sent på kvällen lämnade jag och Darlingen alla (även pälsflickorna) och åkte till vårt hotell (jo, jo!!) som låg vägg i vägg med Globen. Superfint och frukost buffén på Qualityhotellen är ljuvlig. Tänk att få sova ända till 8 30 utan att bli väckt av Juno och ett märgben..
Mitt i natten kom Anina och Tom från Malmö till Fanny och Nils, och om Polly var upphetsad av att träffa Fanny så slog hon nästan knut på sig själv när Anina och Tom plötsligt dök upp. Jösses, vilket liv det blev! Eftersom Anina och Tom inte längre är tillsammans (men han hör ändå till vår familj) så har han och Juno inte träffats så mycket så hon vrålskällde ju på honom så fort han rörde sig. Hmm..hon kanske ska satsa på en karriär inom polisen istället? De skulle säkert bli överlyckliga, hon har verkligen kapacitet för det. men icke, hon är min bebis!! På lördag förmiddag skulle vi alla ta en promenad ner till Årsta centrum, stämningen var på topp och hundarna väldigt uppsluppna..plötsligt får jag se en vit rumpa i buskarna och Juno hoppar till, i samma ögonblick tappar Fanny Polly eftersom hon sätter iväg efter ett rådjur. Hoppsan...Tom reagerar snabbt och sätter iväg efter Polly och jag, Anina och Nils rusar efter..man kan ju ängsligt undra hur detta såg ut? kvar står Fanny och Norbert och Juno som var hysterisk, milt uttryckt. Efter en stund kommer Tom och Polly och ordningen var återställd :) Tom är ruskigt på att springa, en annan gång sprang han efter Aninas häst (Classic) som slitit sig på en tävlingsplats och rände iväg på huvudleden in till Halmstad. Det är alltid cirkus medvår familj, inte en lugn stund. Varför ska man ha det egentligen...???
Nu brukar inte Pållan ränna iväg sådär, hon stannar när jag ropar men hon var lite taggad pga situationen och den här rådjursfamiljen bor i buskarna under Fannys balkong...mycket dofter i området - med andra ord, hundarna var superladdade!
Resten av helgen varvade vi med fika på stan, Darlingen hjälpte Jessica och Josh att flytta, de har fått lägenhet i Jordbro och vi bara myste och umgicks. Hemresan på söndagen gick sådär, jag märkte att Juno var stressad av mörkret och ljusen. I höjd med Göteborg började hon få panik och sedan tog hon sig igenom gallret till baksätet och vi fick stanna och varva ned. Lilla hjärtat, så stressad hon var, kändes inte bra alls. Vi får öva och åka korta sträckor i mörker nu. Tidigare var hon rädd även dagtid men det har släppt.
En klart mysig helg som vi kan leva på tills nästa gång..men vi kan inte bo på hotell varje gång, även om vi skulle vilja...

Yep, last weekend we celebrated nothing special other than that we hung out together and that's a good reason, i think. Me, the Dogs and my Darling drove up to Stockholm. The trip went well, Juno was not scared in the car, she slept most of the time. We had to stop several times and walk them but I did a long, long walk in the morning, good to have it done.We chilled a little with Fanny and Nils and his mother Anna, we ate homemade tapas and late at night, just me and my Darling (without my furry girls, can you believe it?) went to our hotel (yes, yes!) which was next door to the Globe. Super nice and the breakfast buffet at the Quality Hotels are lovely. Imagine being able to sleep until 8:30 a.m., not to be woken up by Juno and a marrowbone ..

In the middle of the night Anina and Tom came from Malmo, to Fanny and Nils, and Polly who was really excited to see Fanny, almost bent over backwards when Anina and Tom suddenly appeared. Jeez, what a hullabaloo it was! Since Anina and Tom are no longer together (but he still belongs to our family)  he and Juno are not pals yet, so she barked at him as soon as he was moving. Hmm .. maybe she will pursue a career in the police instead? They would certainly be thrilled, she's really capable of it. Never, ever, she's my baby! On Saturday morning we would all take a walk down to Årsta center, the atmosphere was at its peak and the dogs are very overexcited .. suddenly I see a white butt in the bushes and Juno jumps up inte air, at this very instant Fanny dropped Polly as she sets off after a deer. Oops ... Tom react quickly and ran away after Polly and I, Anina and Nils rushes after .. one can anxiously wondering what this looked like? Behind remains Fanny and Norbert and Juno, who was hysterical, to put it mildly. After some time, Tom and Polly returned :) Tom is such a good runner, another time he ran for Anina horse (Classic) he came loose at a dressagecompetition and ran away on the main road into Halmstad.
It is always a circus spending time with our family, not a quiet moment.  ...
Usually Polly doesn´t  run away like that, she stops when I call her name but she was a little bit on fire because of the situation and this deer family living in the bushes under Fanny's balcony ... a lot of scents in the area - by other means, the dogs were super-charged!
The rest of the weekend we had coffee in town, my Darling helped Jessica and Josh to move, they have a flat in Jordbro and we just cuddled and socialized. The trip home on Sunday went alright but I noticed that Juno was stressed out from the darkness and the lights. Near Gothenburg, she began to panic and then she jumped over to the back seat and we had to stop and calm down a little.
Little one, so stressed and anxious, it did ´t feel good at all. We get to practice and travel short distances in the dark now. Previously, she was afraid even during the day but it has been better.
A gourgeus stay, we can drool on it, until next time..but unfortunately we can not stay at hotels every time..even if we would love to...

Här kommer lite foton, klart spontana och lite blurriga men vadå, kolla hur kul alla har, vilka känslor som fastnade på bild. Jag tycker de passar utmärkt till veckans Appointment with friday, där temat var Celebration. Helt plötsligt firar vi att vi är här just nu - på Årsta Torg en dag i oktober:

Here´s some photos, very spontaneous and blurry but who cares, check out the happiness and fun and all those feelings that stuck on to the photos. I think they are perfect for this weeks photoprompt/Appointment with friday with the theme Celebration. 
All of a sudden we´re celebrating just being here - an octoberday at Årsta Square:

Just conversation

Fanny, Nils and Tom

A lovely store


And why on earth did we have to sit here and wait, that´s not fair...

1 kommentar:

Love Gloria and Carrie sa...

what a great story! I loved reading it....A weekend away sounds soooo nice, and the photos are super fun!!!

<3 Carrie